ธนาคารกรุงเทพ สาขากาดน้ำทอง แพร่
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยลัควูด
บัญชีออมทรัพย์เลขที่
730 0 19756 8
 
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบิ๊กซี แพร่
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยลัควูด
บัญชีออมทรัพย์เลขที่
936 2 36224 9